Professional Lighting

نور پردازی تخصصی

photo 2018 01 17 18 02 23

نورپردازی علاوه بر جنبه عملکردی باید فضا را از روح زیبایی خود آکنده نماید، بدین سبب متخصصین گروه ایماژ با سال ها تجربه، طراحی نورپردازی را متناسب دکوراسیون داخلی فضا و تاکید بر عناصر اصلی طراحی به صورت روشنایی مستقیم، غیر مستقیم، مخفی و تخصصی انجام می دهند.

photo 2018 01 17 18 02 21

photo 2018 01 17 18 02 18