Luxury Wood Decoration

چوبکاری لوکس فضا

OR3101

چوب یک ماده ساختمانی کاملاً طبیعی است، انساها از زمانهای بسیار دور ارتباط تنگاتنگی با چوب داشته اند، آنها خانه ها و سایر لوازم مورد نیاز و اولیه خود را ازچوب می ساختند و طی قرنهای متمادی رابطه انسان و چوب هرچه نزدیکتر یم شود، این رابطه بسیار نزدیک از نظر روانشاسی غیرقابل بررسی است، از نظر روانشناسی سازه های چوبی و کلاً هر وسیله ای که با چوب ساخته می شود به انسان، احساس آرامش می دهد. به طور کلی در سازه های چوبی به انسان احساس گرمی دست می دهد و موجب می گردد که انسان در این گونه مکانها، احساس آشنایی داشته باشد. به دلایلی که بالا ذکر شد امروزه در جوامع پیشرفته ما با شهرهایی روبرو هستیم که سازه های چوبی در آن ها نقش بزرگی را ایفا می کنند. چوب در زیباسازی نقش مهمی دارند و بسیار هم مورد استفاده قرار می گیرند.

گروه ایماژ با طراحی و استفاده از این نوع متریال طبیعی فضای معماری ارزشمند، لوکس و دارای غنای حسی را خلق می نماید.

طراحی و تولید مبلمان و دکوراسیون لوکس چوبی در کارگاه چوب گروه ایماژ
جهت طراحی و ساخت با ما تماس بگیرید